f546519a9f72618bb5b13e65a09ad44a

STYLOWY FACET: Czy stać nas na zawodową armię?

wtorek, 28 lipca 2009

Czy stać nas na zawodową armię?

Wątpliwości co do tego ma prawie połowa Polaków. Jednocześnie większość uważa, że zawieszenie obowiązkowego poboru jest słuszne, choć służba dobrze wpływała na młodych ludzi.

Decyzję o zawieszeniu poboru za słuszną uznało 63 proc., przeciwnego zdanie było 31 proc. ankietowanych przez TNS OBOP

Decyzja spóźniona? Zdaniem nieco ponad jednej czwartej badanych (26 proc.) decyzję tę podjęto we właściwym czasie; tyle samo uważa, że była ona przedwczesna. W ocenie jednej trzeciej - 34 proc. - decyzja o przejściu na armię zawodową była spóźniona. Zdaniem 39 proc. respondentów, budżet państwa będzie stać na utrzymanie armii zawodowej o takiej samej sile jak armia z poboru; według 46 proc. będzie to niemożliwe.

Dobry czy zły wpływ? Na pytanie, jak służba wojskowa wpływała na młodego człowieka, 60 proc. respondentów odpowiedziało, że dobrze. Dwa razy mniej - 30 proc. - uznało, że służba w armii miała zły wpływ na osobowość młodych ludzi. TNS OBOP przeprowadził sondaż 2-5 lipca na reprezentatywnej, losowej, 1000-osobowej ogólnopolskiej próbie mieszkańców Polski w wieku od 15 lat. A jakie są wasze opinie na ten temat - dobrze się stało, że w Polsce nie ma już armii z poboru? Czy - tu pytanie dla byłych "szwejków" - wasze doświadczenia z czasów służby zasługują na miano dobrych czy złych?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz